Problem çözme yeteneği (17 Şubat 2021)

 

Sevgili okurlarım...

İnsanlar, aileler, kurumlar, ülkeler ve dünya keşke problemsiz olsa, ama maalesef her kim veya topluluğa baksak problemsiz olmayan yoktur.

Gönül problemsizliği arzu eder. İnsanoğlu problemleri görmezden gelemeyeceğine göre bu problemlerle baş etme durumunda kalmıştır, kalıyor ve kalacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Hastane bir kurumdur. Sağlık hizmetini veren sağlık çalışanları ve sağlık yöneticileri, sağlık hizmetini alan hasta ve hasta yakınları yani hepsi birer insandır. Problem nasıl her yerde varsa hastanelerde de, insanlarda da vardır. İşte tam bu noktada beynimizde hemen yalın sağlığın ışığı yanmalıdır.

Neden?

Yalın sağlık; sağlık hizmetindeki problemleri görmeyi, saptamayı, problemlerin kök sebebine inip bulup çözüm getirmeyi hedefler. O nedenle hastanelerde yöneticiler ve çalışanlar yalın sağlığın felsefesinden uzak kalmayıp, anlamaya çalışıp öğrenip, içsellendirmeleri gerekiyor.

Neden?

Güçlü kurumların problem çözme yeteneklerinin çok yüksek olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Markalaşmış ve bilinirliliği yüksek kurumların rekabet gücü sahip oldukları kaynaklarla en fazlasını üretmekten ve verimlilik peşinde koşmaktan gelmektedir. Aynı mantık, insanlar, aileler, kurumlar ve ülkeler için de geçerlidir.

Hastaneler için de öyledir. Verimliliği artırmanın yolu hastanenin sahip olduğu kaynaklarından mümkün olduğunca çok çıktı yani en yüksek derecede sağlık hizmeti sunabilmektir. Bu konunun en can alıcı noktası ise problemi görebilmektir. Ardından ise mümkün olduğunca üst üste sorulacak "neden" soruları ile alınan en son cevapla kök sebebe ulaşmaktır. İyi yapılmış kök sebep analizi ile tespit edilenler çözümlendiği takdirde israftan arınmış bir hizmet elde edilmiş olur. Yani yalın bir süreç kazanılır. Bu da verimlilik demektir. Nihayetinde sağlık yönetici ve çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti demektir.

Nasıl yapacağız?

Tüm sağlık çalışanlarına problemi görmeyi öğreterek bunu başaracağız. Problemi görmek ve problemi yalın iyileştirme niyetine girmek başarının neredeyse yarısıdır.

Yalın sağlık eğitimleri sağlıkçıların yaptıkları işleri taçlandıracak, hastanelerde verimlilik artacak ve daha güçlü hale gelecektir.

Bunun için yalını bilmek ve uygulamak en önemli anahtardır.