Sağlıkta kalite kültürü (03 Mart 2021)

 

Sevgili okurlarım...

Hekimler dahil tüm sağlıkçıların yetiştirilmesi uğruna hem ailelerin hem devletin yatırımını göz ardı etmek çok yanlış olur. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sağlıkçıların göstermiş oldukları emek yoğun gayretleri ise paha biçilmez değerdir.

Başkalarının hayatları uğruna kendi hayatlarını feda eden bu olağanüstü insanlar gerçekten çok kıymetlidir.

Kıymetli oldukları için onların iş yapış biçiminde kalite kültürü vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Yani başta hasta güvenliği olmak üzere, sağlıkçıların güvenliği ile hastanelerin güvenliğini ifade eder kalite kültürü.

Sağlıkçıların eğitimleri sırasında kalite dersleri maalesef yoktur. Yine üzülerek belirmek isterim, staj gördükleri hastanelerde ise henüz tam oturmuş kalite standartları yoktur ve pratik uygulamalarda bu kalite kültürünün algılanması zayıftır. Oysa sağlıkta kalite standartlarını uygulayan bir hastanede staj görmek çok büyük şanstır.

Bu vesile ile bir saptamamdan söz etmeden geçemeyeceğim: Hastaneme yeni başlayan bir cerrahın kalite standartlarından ödün vermeden adeta günlük rutiniymiş gibi çalışıyor olması çok dikkatimi çekti. Bizlerden bu eğitim alıp, algılayıp, uygulaması için gereken süre henüz geçmemişti. Merakla kendisine "Nereden öğrendin bu kalite uygulamalarını?" diye sorduğumda uzmanlık ihtisas eğitimi süresince hastanesinde hasta güvenliği, sağlıkta kalite standartlarının uygulandığını hatta akreditasyon belgelendirme sürecinden geçildiğini söz etti ve ihtisası sırasında bu eğitimleri aldığını belirtti. Ne güzel usta çırak eğitimi almış diye düşündüm. Çünkü benim ne Tıp Fakültesi eğitimim sırasında ne de ihtisas eğitimim sırasında kalite standartları uygulanmıyordu, yani kalite kültüründen yoksun büyümüşüm. Neyseki sonradan gayretlerimle öğrendim ve treni kaçırmamış oldum.

2019 yılında YÖK ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Tıp Fakülteleri dahil tüm sağlıkçıların eğitim müfredatına Sağlıkta Kalite dersleri kondu. Ancak farkındalık çok zayıf. Bunun yanısıra en önemli nokta, bu konunun önemini öğrencilere hissettirebilmek ve kalite kültürünün yerleşmiş olan hastanelerde staj görme imkanlarını sağlamaktır. İyi ve doğru bir usta çırak eğitimi sağlıkçı eğitimlerinde de geçerlidir.

Ama sağlıkta kalite kültürünü de aşılatarak...i