Kitap Bölümleri

Kitap Bölümleri

 

KLİNİK ETİK, Klinik Uygulamalarda Etik Sorunlar, Ed: A Demirhan,  Anestezi ve Yoğum Bakım’da Etik, Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2000

 

SİGARA VE SAĞLIK, Ed: N. Özyardımcı,Sigaranın Anesteziye ve Cerrahiye Etkisi

Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2001

 

ANESTEZİDE TEMEL KONULAR, Ed: G. Kofralı, Çeşitli Acil Durumlarda Yaklaşım

Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2001

Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2001

 

ANESTEZİDE TEMEL KONULAR, Ed: G. Kofralı,  Asit – Baz Dengesi ve Bozuklukları

Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2001

 

ANESTEZİDE TEMEL KONULAR, Ed: G. Kofralı,  Preoperatif Değerlendirmede Hazırlık ve Premedikasyon , Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2001

 

SANTRAL VE PERİFERİK SİNİR BLOKLARI, Ed: Ş. Şahin, Devamlı Spinal Anestezi

Logos Yayıncılık, 2002

 

ANESTEZİ PROTOKOLLERİ, Ed: G. Kofralı,Ortopedik Cerrahide Anestezi, Nobel Kitap Evleri İSTANBUL – 2004

 

OLGULARLA OBSTETRİK ANESTEZİ, Çeviri Ed:Ş. Şahin, Klippel-Feil Sendromlu Gebe: Kifoskolyoz ve Zor Entübasyon, Nobel&Güneş Tıp Kitapevi, 2005

 

ANESTEZİ YOĞUM BAKIM AĞRI, Ed:  F. Tüzüner, Günübirlik anestezi, Medikal&Nobel Tıp Kitapevi , 2009.

 

TEMEL ANESTEZİ, Ed: Y. Keçik, Spinal, Epidural ve Kaudal Anestezi. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2012

 

ORTOPEDİ ANESTEZİSİ (I). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Komite Kitapları Serisi, İntertıp Yayınevi, İzmir, 2015

 

TRAVMADA REJYONAL ANESTEZİ, OLGU TEMELLİ YAKLAŞIM. Jeff Gadseden. Çeviri Kitabı, 2016 (Editör: EA Salvi, Edidör Yardımcıları: K Koltka, A Yılmazlar)

 

OMURGA YARALANMALARINDA ANESTEZİ. Omurga Travmaları (Editörler: E Kıter, T Benli)Türk Omurga Derneği Yayınları , Ankara, 2016