Ulusal Konuşmalar

Ulusal Konuşmalar

 

CELL SAVER Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantısı  22 Mayıs 1995 İstanbul 

 

 

LARİNGEAL MASKE Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantısı  24 Şubat 1998, Bursa (workshop)

 

 

MİVAKURYUM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantısı  09 Mart 1999 Bursa  

 

 

TOTAL PARANTERAL NUTRSYON YÖNTEM ve KOMPLİKASYONLARI Bursa Cerrahi Derneği Bilimsel Nutrition Toplantısı 1999 Bursa

 

 

Organofosfat Zehirlenmelerinde “SPECT” Bulguları. Klinik Toksikoloji Derneği 5. Toplantısı

11-13 Haziran, 1999, Mudanya-Bursa (Panel Konuşması)

 

ANTİKOAGULAN Tedavi Görenlerde Genel Anestezi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantısı  30 Kasım 1999 -Bursa

 

COPA, COMBİTÜP. VIII. Kış sempozyumu, Uygulamalı. Eğitim Kursu, 16-19 Aralık, 1999, Uludağ-Bursa (Uygulamalı Eğitimci olarak)

 

Spinal Anestezi uygulamasında yenilikler, Kontinü Spinal Anestezi  IX. Kış Sempozyumu Toplantısı, 15-18 Şubat 2001 Uludağ -Bursa

 

ÜST EKSTREMİTE BLOKLARI Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI.Kongresi 2001 27-31 Ekim 2001 Kemer-Antalya

 

Günü Birlik Olgularda REJYONAL Anestezi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVI. ve I.Ulusalar Arası Kongresi 26-30 Ekim 2002 Belek-Antalya

 

 

Alt Ekstremite  Anatomisi Rejyonal Anestezi Derneği 1.Bölgesel toplantısı 2002 Elazığ

 

 

Günü Birlik Olgularda Spinal Anestezi Tark 2003 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVII. Ulusal ve II.Uluslararası Kongresi 27 Kasım - 01 Aralık 2003  Belek-Antalya

 

Rejyonal Anestezide Lokal Anestezik ve Devamlı Spinal Anestezi Rejyonal Anestezi  Derneği ve Avrupa Rejyonel Anestezi Derneği II.Ortak Toplantısı 15-18 Ocak 2004 Bursa (workshop)

 

 

Alt Ekstremite Anatomisi ve Femoral Sinir Bloğu Rejyonal Anestezi Derneği 2.Bölgesel toplantısı 01-02 Ekim 2004 Gaziantep

 

Ortopedik Cerrahide Genel ve Rejyonal  Kombine Anestezi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVII. Ulusal ve III.Uluslararası Kongresi Panel 2 01-05 Aralık 2004 Antalya

 

Maket Üzerinde Subaraknoid Kateter Uygulaması Rejyonal Anestezi  Derneği ve Avrupa Rejyonel Anestezi Derneği III. Ortak Toplantısı 13-15 Ocak 2005 İzmir (worshop)

 

Acil Olgularda Anestezi Uludağ üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma  Merkezi Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 19 Şubat 2005 Bursa

 

Rejyonal Anestezide Ekipman  XI. Kış Sempozyumu 24-27 Şubat 2005 Uludağ Bursa (Kanıta Dayalı Tartışma)

 

Anestezi Komplikasyonları 4.Artroplasti Kış Toplantısı 16-19 Şubat 2006 Uludağ Bursa

 

“CHIROCAIN” Tanıtımı ve Rejyonal Uygulamalar  XII.Kış Sempozyumu 23-26 Şubat 2006 Uludağ Bursa (Eğitim)

 

“Donmalar” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXIX.Ulusal Kongresi 23-27 Kasım 2005 

 

Levobupivakain “Chirocain” Yenı bir Lokal Anestezik Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel toplantısı 10 Mart 2006 Bursa

 

Rejyonal Anestezide Sedasyon Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel Toplantısı 01 Nisan 2006 Bursa 

 

Periferik Sinir Bloğu Komplikasyonları Rejyonal Anestezi Sempozyumu 17-18 Haziran 2006 İstanbul (Kadavra Kursu)

 

"Rejyonal Anestezi" Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 13-18 Şubat 2007 Erzurum (workshop)

 

Anestezi ve Perioperatif Ağrı Kontrolü 5. Artroplasti Kış Toplantısı 14-18 Mart 2007 Uludağ

 

Günübirlik Otropedi Anestezi ve Cerrahisi Marmara Bölgesi Aylık Artroplasti Toplantısı 02 Nisan 2007 İstanbul

 

Levbupivakain "Chirocaine" Ortopedik Anestezide Kullanımı Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi Bilimsel toplantısı 06 Nisan 2007 Bursa

 

"Artroplastide Anestezi ve Analjezi "  3. Artroplasti Temel Kursu 04-05 Mayıs 2007 Ankara

 

“Artroplastide Kan Replasmanı" 3. Artroplasti Temel Kursu 04-05 Mayıs 2007 Ankara

 

Postoperatif Spinal-Epidural Analjezi 9. Ulusal Ağrı Kongresi 16-19 Mayıs 2007 İstanbul

 

Geriatrik Kalça Kırıklarında Ortopedik ve Anestezik Yaklaşım Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  Bursa Şubesi ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Bursa Şubesi Ortak Bilimsel Toplantısı 07 Aralık 2007 Bursa

 

Ultrasound Rehbeliğinde Periferik Sinir Blokları 14.Kış Sempozyumu 14-17 Şubat 2008 Uludağ (workshop)

 

Artroplasti Cerrahisinde Multimodal Analjezi 6. Artroplasti Kış Toplantısı 28 Şubat-2 Mart 2008

 

Geriatrik Hastalarda Anestezik Sorunlar Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 27. Akif Şakir Şakar Günleri 11-12 Nisan 2008 İstanbul

 

Artroplastide Ağrı Kontrolü 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan 2008 Antalya-Belek

 

Hasta Bakımı Standart Süreci I.Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu 06 Haziran 2008 Bursa

 

Yara yeri İnfiltrasyonu Analjezisi 10. Ulusal Ağrı 9.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi 12-15 Haziran 2008 İstanbul

 

Merkezi Sinir Blokları Uygulamalı Rejyonal Anestezi Toplantısı 27-28 Haziran 2008 Harran Üniversitesi  Urfa (workshop)

 

Nörolojik Hastalarda Rejyonal Anestezi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2008 Antalya

 

Mutimodal Analjezi Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Seminer Programı 13 Kasım 2008 Ankara

 

Diyabette Cerrahi Girişim, Pre, per ve postoperatif değerlendirme, Diabetes Mellitusta Mezuniyet Sonrası Güncelleme Toplantısı 26 Şubat 2009 Bursa

 

Ultrason Eşliğinde Periferik Sinir Blokları 15. Anestezi Kış Sempozyumu 19-22 Şubat 2009 Bursa

 

Ağrı Nedir? Cerrahi Hastada Ağrı 3. Ulıudağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı 05-08 Mart 2009 Bursa

 

Artroplastide Periartiküler Enjeksiyon 7.Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 7. Artroplasti Kış Sempozyumu 12-15 Mart 2009 Uludağ

 

Lokal Anestezik ve Opioidlerin Günübirlik Anestezideki Yeri ARUD 2009 Sempozyumu 24-26 Nisan 2009

 

İntraoperatif Periartiküler Enjeksiyon Ortopedi Günleri 2009 02-03 Ekim 2009 ANKARA

 

Ameliyathane ve Yoğun Bakımda Yangın Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43.Ulusal Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2009 Antalya

 

Anestezi ve Analjezi Planı Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Temel Artroplasti Kursu 13-14 Kasım 2009 Bursa

Zor olgularda anestezi uygulaması ve ağrı kontrolü. 8. Artroplasti Kış Toplantısı 4-7 Mart 2010 Uludağ Bursa

 

 

Klinik Toksikoloji Derneği 15. Kongresi . Sözlü Bildiri Sunumları Oturum Başkanlığı  15-19 Mayıs 2010 Antakya.

 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD “Rejyonal anestezide Ultrason Eşliğinde Üst ve Alt Ekstremite Blokları” isimli uygulamalı toplantıda eğitimci ve konuşmacı. 25    Eylül 2010 Isparta.

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD “Rejyonal anestezide Ultrason Eşliğinde Üst ve Alt Ekstremite Blokları” isimli uygulamalı toplantıda eğitimci ve konuşmacı. 26 Aralık 2010 Mersin.

 

Artroplastide anestezi, analjezi ve hızlı rehabilitasyon. TARD Bursa Şubesi ve TOTBİD Bursa Şubesi Ortak Bilimsel Toplantısı. 6 Ocak 2011, Bursa

 

İnterskalen blok   ARUD ve RAD Ultrasound eşliğinde pleksus ve periferik sinir blokları kursu 19-20 Şubat 2011, Ankara

 

İnterskalen blok  Atölye Çalışması  ARUD ve RAD Ultrasound eşliğinde pleksus ve periferik sinir blokları kursu 19-20 Şubat 2011, Ankara

 

 

Ultrason ile perifeirk sinir blokları. Uludağ Ortopedi El Cerrahisi Günleri 10-13 Mart 2011, Uludağ, Bursa

 

 

Artroplastide epidural anestezi hala geçerli mi?. 9. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri ile 9. Artroplasti Kış Toplantısı, 24-27 Mart 2011, Bursa

 

Artroplastide hipotansif anestezi. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Temel Artroplasti Kursu, . 25-26 Haziran 2011, Mudanya, Bursa

 

Artroplasti analjezisinde güncel yaklaşımlar. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Temel Artroplasti Kursu,  25-26 Haziran 2011, Mudanya, Bursa

 

Artroplastide peroperatif risk yönetimi. Diz Artroplastisi Uygulamalı Kursu. 24-25 Eylül 2011, Bursa

 

Günübirlik olgularda santral bloklar uygun mudur? 12. Rejyonal Anestezi Kongresi 29 Eylül-2 Ekim 2011, İstanbul

Günübirlik olgularda rejyonal anestezi Panel Moderatörlüğü, 12. Rejyonal Anestezi Kongresi 29 Eylül-2 Ekim 2011, İstanbul

Sözlü Sunu Oturumu Moderatörlüğü, 12. Rejyonal Anestezi Kongresi 29 Eylül-2 Ekim 2011, İstanbul

Artroplastide Ağrı ve Antikoagulasyon. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.  31 Ekim 2011-5 Kasım 2011, Antalya

US eşliğinde interskalen blok. “Ultrason eşliğinde ileri düzey pleksus ve Periferik sinir blokları kursu, 14 Ocak 2012 Ankara

US eşliğinde periferik sinir blokları kursu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bursa Şubesi 18 Şubat 2012 Bursa

 

Artroplastide multidisipliner yaklaşım. X. Artroplasti Kış Toplantısı 21-24 Mart 2012 Uludağ

 

Sağlık çalışanlarında anesteziklerin toksik etkileri ve önlemleri. 17. Klinik Toksikoloji Derneği Kongresi 17-20 Mayıs 2012, Mardin

Artroplasti cerrahisinda multimodal analjezi “fast track”. Primer Diz Artroplasti, Uzmanlarla Buluşma, DePuy Insttitute. Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi , Ankara, 10 Ekim 2012

Skolyoz Cerrahisinde Anestezi. Moderatör. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 7-11 Kasım 2012, Girne, Kıbrıs

TKP’de Multimodal Analjezi. 6. Uygulamalı kalça artroplast,i kursu, TOTBİD, Medicabil Hastanesi

17-18 Kasım 2012 Bursa.

 

Artroplastide Multimodalite. Bakü Artroplasti Kursu. 11-12 Ocak, 2013, Bakü, Azerbeycan.

 

Artroplastide Optimal Kan kullanımı. Bakü Artroplasti Kursu. 11-12 Ocak, 2013, Bakü, Azerbeycan.

 

Lokal anestezikler ve Toksisitesi.  ARUD ve RAD Ultrasound eşliğinde pleksus ve periferik sinir blokları kursu 19-20 Ocak 2013, Ankara

Artroplastide intraoperatif heparin kullanılması. 10. Uludag Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 11. Artroplasti Kış Toplantısı,, 7-10 Mart 2013 Uludag, BURSA

Ortopedi Anestezisinde güncel yaklasımlar. TARD Bursa Şubesi+ TOTBID Bursa Grubu Ortak Toplantısı, 4 Nisan 2013, BURSA

 

Artroplastide Multimodal Analjezi, GATA + Medicabil Hastanesi + Depuy, Uzmanlarla Buluşma 14 Eylül 2013, Medicabil Hastanesi Bursa

 

Diz cerrahisinde optimum analjezi. LIA mı? Sinir blokları mı? 34. Rejyonal anestezi kongresi. 3-6 Ekim 2013, İstanbul

 

Artroplastide Anestezi Yaklaşımı. XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.  29 Ekim 2011-2 Kasım 2013, Antalya

 

Ortopedi Anestezisinde Güncel Yaklaşımlar (Moderatör).Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi 28 Ekim-01 Kasım 2013 Antalya

 

TKP’de Multimodal Yaklaşım 7. Uygulamalı kalça artroplast,i kursu, TOTBİD, Ortopedia Hastanesi, 29 Kasım-1 Aralık 2013, Adana.

 

Diz cerrahisinde optimal rejyonal analjezi :LIA ve sinir blokları. 13. Rejyonal ulusal anestezi kongresi. 3-6 Ekim 2013, İstanbul.

 

Erken ambulasyon gereli midir ? 12. Artroplasti Kış toplantısı. 3-6 Nisan 2014 Bursa.

 

Yalın Hastane. Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri 8. Ulsal İstişare Toplantısı. 22-24 Mayıs 2014, Sivas.

 

Sağlıkta Yalın Araçlar. 5. Ulıslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi. 10-13 Aralık 2014, Antalya.

 

Akredte, Yalın ve Dijital Hastane, Kalite ve Hasta Güvenliği kongresi 24 Nisan 2014, Antalya

 

Diz ve kalça artroplastisinde hangi anestezi yöntemi? 48. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresş, 25-29 Ekim, 2014, Ankara

 

Akredite, yalın ve dijital hastane, Bursa Tabip Odası, 5 Mart 2014, Bursa.

 

Spinal Anestezi, Epidural Anestezi. CEE, TARD Eğitim Geliştirme Kursu, 28-29 Mart 2015, Ankara.

 

Yalın Hastane (3). Düzenleme ve Bilimsel Komite, 13 haziran 2015, Bursa

 

Akredite, Yalın ve Dijital anestezi, Kalite ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015, Antalya

 

Yalın Hastane Yaklaşımı, 8. Ulusal Artroplasti Kongresi, 120 Nisan 2015, Antalya

 

Hekimlikte yalın yaklaşım. Yalın Hastane Uygulamaları Sempozyumu , 16 Ekim 2015, Bolu

 

Sağlık yöneticiliğinde yalın yaklaşım, Kırıkklae Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu, 24 Mart 2015, Kırıkkale

 

Spinal Anestezi, Epidural Anestezi. CEE, TARD Eğitim Geliştirme Kursu, 8 Kasım 2015, Ankara.

 

 

 

 

Ortopedi anestezisi ve multimodalite. 1. Balıkesir Ortopedi Toplantısı. 25 Kasım 2015, Balıkesir

 

Antikoagulanlar ve monitorizasyon. 49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya

 

 

Sağlıkta akreditasyon, yalın ve dijital yolculuk serüveni. 6. Uluslararası Sağlık ve Hastane yönetimi Kongresi 16 Aralık 2015, Antalya

 

 

Ameliyat sonrası hızlı iyileşme. 14. Artroplasti kış toplantısı. 20-23 Şubat 2016. Bursa

 

 

Yalın dönüşüm deneyimleri: Medicabil Hastanesi’nden. Yalın Hastane Bilimdel etkinliği(4). 4 Haziran 2016, Bursa

 

The role of Anesthesiology society for RR. Rapid Recovery Workshop 12 Nisan 2016, Ankara

 

İyileşmede multimodalite. 9. Ulusal artroplasti kongresi. 31 Mart-3 Nisan 2016, Antalya

 

Ağrı yönetiminde yalın yaklaşım. Yalın Hastane uygulamaları sempozyumu (2). 20 Ekim 2016, Bolu.

 

Hızlı iyileşme protokolü ve anestezinin rolü. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Antalya

 

Hızlı iyileşme yönetimi . XII. Temel artroplasti kursu. 4-5 Kasım 2016, Ankara

 

 

Anestezi tekniğinin ortopedik cerrahiden sonra postoperatif mortaliteye etkisi var mı ? Palandöken Anestezi günleri.24-25 Kasım 2016, Erzurum