Ulusal Bildiriler

Ulusal Bildiriler

 

YILMAZLAR A, ÖZYURT G: Üroloji ve Ortopedi Olgularının Postoperatif Analjezisinde Epidural Fentanyl-Bupivakain Kombinasyonunun İki Tür İnfüzyon Tekniği ile Karşılaştırılması. 4. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 24-26 Eylül 1993.

 

TOKAT O, YILMAZLAR A, KAHVECİ ŞF, ŞAHİN Ş, KUTLAY O, YILMAZLAR T, ZORLUOĞLU A: Laparoskopik Kolesistektomilerde Ventilasyon ve Hemodinamik Parametrelerin Analizi. XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Nevşehir, 27-31 Ekim 1993.

 

ÖZYURT G, YILMAZLAR A, YAVAŞCAOĞLU İ, KAPLAN N, AKIN S: İsobarik Bupivakain ve Lidokain’in Subaraknoid Blokaj Etkilerinin Ortaya Çıkışının Karşılaştırılması. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul, 7-9 Nisan 1995.

 

KAYA E, YILMAZLAR A, KUTLAY O, YILMAZLAR T, SAĞDIÇ K, ÖZKAN H: Yoğun Bakım Hastalarındaki Gastrointestinal Komplikasyonlarının Mortaliteye Etkisi. I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 19-23 Eylül 1995.

 

TUNALI Ş, SARICAOĞLU H, ÖZCAN B, YILMAZLAR A, ÖZYILDIRIM R: Lateks Hipersensitivitesi. XII. Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, 2-5 Ekim 1995.

 

YILMAZLAR A, ÖZYURT G, TAMGAÇ F, KAHVECİ ŞF: Zehirlerin Beyindeki Hedefi! XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 17-22 Ekim 1995.

 

YILMAZLAR A, ÖZYURT G, METE T: Türkiye’de ve ABD’deki Anestezi Araştırma Görevlilerinin Yaşam Profillerinin Karşılaştırılması. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 17-22 Ekim 1995.

 

YILMAZLAR A, KORFALI G, KAHVECİ ŞF, BEKAR A: 59 Olguda Apne Testi Sonuçları. XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 17-22 Ekim 1995.

 

BİLGİN H, YILMAZLAR A, ŞAHİN Ş, UÇKUNKAYA N, YÜREKLİ A, ALPAKUT S: Kalça ve Alt Ekstremite Operasyonlarında Hipobarik Bupivakain+Fentanil Kullanımı. Ortopedik Anestezi Sempozyumu, Palandöken-Erzurum, 26-29 Mart 1998.

 

UÇKUNKAYA N, YILMAZLAR A, KAPLAN N, TÜRKER G, KELEBEK N, KUTLAY O: Spinocath Kateteri ile Kontinü Spinal Anestezi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 1998.

 

YILMAZLAR A, UÇKUNKAYA N, TÜRKER G, ÖZTÜRK A, BİLGEN ÖF: 203 Total Kalça ve Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Rejyonel Anestezi Tekniklerinin Retrospektif Analizi. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 27-31 Ekim 1999.

 

YILMAZLAR A, UÇKUNKAYA N, KAPLAN N, ALEV T, BİLGEN ÖF: Total Kalça Protezlerinde Anestezi Tekniği ve Farmakolojik Ajanla Sağlanan Hipotansif Anestezinin Solunum Parametreleri Üzerine Etkileri. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Mersin, 27-31 Ekim 1999.

 

TÜRKER G, UÇKUNKAYA N, YILMAZLAR A, Postoperatif Analjezi amacı ile uygulanan Psoas Kompartman Bloğunda Lokal Anesteziğin Epidural Yayılım Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2000, Efes, Kuşadası, 25-29 Ekim 2000.

 

KAYA FN, YILMAZLAR A, GÜREL S, ÖZCAN B: Anestezistlerde ve diğer Ameliyathane çalışanlarında H.Pylori İnfeksiyonu Mesleki bir risk Faktörü müdür?Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2000,Efes-Kuşadası,25-29 Ekim 2000

 

 UÇKUNKAYA N, TÜRKER G, YILMAZLAR A: Ayak ve ayak bileği cerrahisinde Posterior yaklaşımla Popliteal fossadan uygulanan siyatik sinir bloğu.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2000, Efes-Kuşadası,25-29 Ekim,2000

 

Ö ILGAZ,N.KELEBEK,A YILMAZLAR A TOKER,O KUTLAY: Preoperatif rutin laboratuvar testleri küçük ve orta cerrahisi girişimlerinde gerekli midir? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim 2002,Antalya-Belek

 

YILMAZLAR A, ÖZCAN B, KURUEFE R: Remifentanil ve alfentanil kullanılan total intravenöz anestezinin postoperatif analjezi parametrelerine etkileri., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim ,Antalya-Belek

 

 İŞÇİMEN R,  ILGAZ Ö,  YILMAZLAR A, .BİLGEN ÖF,  DURAK K,  UÇKUNKAYA N:Major ortopedi cerrahisi anestezisinde deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim, Antalya-Belek

 

  ILGAZ Ö, YILMAZLAR A, ŞERİFOĞLU R, BİLGEN ÖF; Total diz ve kalça protezi olgularında epidural salin banyosu ile erken ambulasyonun avantajları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim,26-30 Ekim,Antalya-Belek

 

 YILMAZLAR A, KUYUMCUOĞLU Ç,  GÖKÇE İ, .TÜRKER G, UÇKUNKAYA N: Ortopedi anestezisinde rejyonal anestezi deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim 26-30 Ekim.Antalya-Belek

 

 YILMAZLAR A, İŞÇİMEN R, KUTLAY O: Farklı iki model enjektör kullanımının farklı infüzyon hızlarında infüzyon pompasının oklüzyon alarm verme sürelerine etkileri. IV.Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği Kongresi,Uludağ,2002

 

YILMAZLAR A,  SUNA U,  ŞAHİN N,  ILGAZ Ö,  KUTLAY O: Ameliyat öncesi verilen karbonhidrat içeceğinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında ki konfora etkileri. Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği Kongresi,Uludağ,2002

 

 TÜRKER G.YILMAZLAR A, GURBET A, UÇKUNKAYA N, TOKAT O, Siyatik sinir bloğunda posterior (Labat) ve popliteal fossa tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Ek Sayı:2003; 31; 196

    

 YILMAZLAR A, KUTLAY O, BİLGEN ÖF, SOLMAZ F, OKUR N. Günübirlik ameliyathane gerekli midir?  XIII: Kış Sempozyumu 1-4 Mart 2007, Uludag. (Sözlü bildiri)

 

 YILMAZLAR A, TÜRKER G, ATICI T, BİLGEN S, BİLGEN Ö.F Donmuş Omuz Tanısı Alan İki Olguda Interskalen Blok ve Kateterizasyon Uygulaması ve Sonuçları Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Eylül-Ekim 2007

 

YILMAZLAR A, TÜRKER G, ATICI T, BİLGEN S, BİLGEN Ö.F. Donmuş omuz tanısı alan iki    olguda  interskalen blok ve kateterizasyon uygulaması ve sonuçları. 41. Türk Anesteziyoloji ve  Reanimasyon Derneği Kongresi 25-29 Ekim, 2007, Antalya.(Poster Bildiri)

 

ATA F, GÜNEY A, ONBAŞI B, ÖZCAN B, TÜRKER G. YILMAZLAR A Skining Vulvektomi+Splitthickness Deri Grefti Operasyonu Planan Myasthenia Gravis'li Olguda Rejyonel Anesezi Uygulaması 14. Anestezi Kış Sempozyumu 14-17 Şubat 2008 Uludağ

 

YILMAZLAR A, BAYRAKTAR S, KORKMAZ M, BİLGEN Ö.F, ATICI T, BİLGEN S Total Kalça Akrtroplastisinde Periartiküler Enjeksiyonun Postoperatif Ağrı Parametreleri ve Fonksiyonlar Üzerinde Etkinliği Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Eylül-Ekim 2008 Antalya

 

GÜNAY H, GÜVEN T, YILMAZLAR A, SARISÖZEN B Russel-Sılver Sendromu ve Anestezik Yaklaşım Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Eylül-Ekim 2008 Antalya

 

YILMAZLAR A, ÖZCAN U, KOCABAŞ A.S, AYDINLAR U, GURAP G, Ortopedik Cerrahide Anestezi Tekniği ve Kardiyak Risk Faktörlerinin Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Eylül-Ekim 2008 Antalya

 

YILMAZLAR A, ÖZDEMİR N, BİLGEN Ö.F, ATICI T, BİLGEN S Ortopedi ve Travmatoloji Ameliyatlarında Multimodal Analjezi'de Neredeyiz? Türk Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Eylül-Ekim 2008 Antalya

 

A YILMAZLAR, S  BAYRAKTAR , M KORKMAZ ,ÖF BİLGEN, T ATICI, S BİLGEN.Total kalça ve diz artroplastisinde periartiküler enjeksiyonunun postoperatif ağrı parametreleri ve fonksiyonlar üzerine etkinliği. 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 29 Ekim-2 Kasım 2008, Antalya.

 

 

 A YILMAZLAR, U ÖZCAN,  A S. KOCABAŞ , A AYDINLAR , G KURAP. Ortopedik Cerrahide Anestezi Tekniği  ve Kardiyak Risk Faktörlerinin Morbidite-Mortalite ile İlişkisinin Retrospektif   Olarak İncelenmesi. 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 29 Ekim-2 Kasım 2008 Antalya.

 

A YILMAZLAR, N ÖZDEMİR, Ö F BİLGEN, T ATICI , S BİLGEN Ortopedi ve travmatoloji ameliyatlarında  multimodal analjezi’de neredeyiz? 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi     29 Ekim-2 Kasım 2008, Antalya.

 

A.YILMAZLAR, B.YAVAŞÇAOĞLU , F.N. KAYA , E.G KARATAŞ , S. TÜRKCAN , B.ÖZCAN,  Retrobuller Blok Sonrası Nöbet Gelişen Olguda İntravenöz Lipit Uygulaması Anestezi Kış Sempozyumu 19-22 Şubat 2009,. Bursa

 

GÜVENİR Ö. OCAKTAN N, YILMALZAR A, TOMBUL K, ALTAY M, YANIK H, BÜYÜKUYSAL M.Ç Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Ameliyathanesinde çalışan Hemşirelerde iş doyumlarının ve tükenmişlik durumlarının belirlenmesi  6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 03-06 Mayıs 2009 Kuşadası

 

ÖZDEMİR N, KAYA FN, YILMAZLAR A, DEMİRAĞ B. Artroskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan levobupivakain ve bupivakainin postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 28-31 Ekim 2010 Antalya

 

GÜLER KADIOĞLU A, ÖZGÜR M, AYDIN H, DİNÇYÜREK G, ÖZKAYA G, YILMAZLAR A.

Spinal anestezi uygulamalarımızın karakteristikleri ile sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 28-31 Ekim 2010 Antalya

 

A.YILMAZLAR, F. CETİNBAŞ, B. NAZLI. H.OGUZALP, O. KUTLAY. İlk alyı aylık 268 rejyonal anestezi uygulamalarımız.Sözlü Bildiri, 12. Rejyonal Anestezi Kongresi 29 Eylül-2 Ekim 2011, İstanbul

 

MERCANOĞLU E, YAZICI T, ORHAN G, YILMAZLAR A. Ankilozan spondilit tanılı hastada zor havayolu yönetimi. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kongresi Poster Bildiri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi Ek Sayı,S. 307: P-574

 

 

 

BULUT T, YILMAZLAR A, YAVAŞCAOĞLU B, SARISOZEN B. Pediatrik ortopedik ekstremite cerrahisinde ameliyat sonrası ağrının lokal analjezik uygulaması. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Poster Bildiri.” En iyi poster bildiri Ödülü” 31 Ekim 2011-5 Kasım 2011, Antalya

 

Mutlu M, Bilgen S, Karak K, Özdel A, Yılmazlar A. Bilgen ÖF.Artroplasti Olgularının Hızlı Rehabilitasyonunda Periartiküler Enjeksiyonun Rolü. Ortopedi Buluşması, Nisan 2012, Antalya /  İstanbul Ortopedi Buluşması. 30 Mayıs-2 Haziran 2012, İstanbul

 

N. Ocaktan,B. Demiağ,S.Bilgen,A. Yılmazlar,Ö F. Bilgen.  Artroskopilerde postoperatif hipoterminin önlenmesinde intravenöz ve irrigasyon sıvılarının ısıtılmasının etkinliğinin

Araştırılması Sözlü Bildiri ,XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.  29 Ekim 2013-2 Kasım 2013, Antalya

 

A. Yılmazlar,S. Bilgen,Ö F. Bilgen,A. Bebek,F. Aydemir,F. Göksel, Total kalça ve diz artroplastisinde periartiküler enjeksiyon uygulamasının cerrahi alan enfeksiyonu üzerine etkileri. Poster.XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.  29 Ekim 2013-2 Kasım 2013, Antalya

 

S. Bilgen,Z. Kahveci,İ.Çavuşoğlu,Ö F. Bilgen,A. Yılmazlar. Artroplastide analjezi amaçlı kullanılan periartiküler enjeksiyon solusyonunun fibroblastlar üzerine etkilerinin incelenmesi, hücre kültürü laboratuarı ve elektron mikroskop çalışması. Sözlü Bilidri ,XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.  29 Ekim 2013-2 Kasım 2013, Antalya

 

 

Z. Akoğul, A. Kaya, H. Oğuzalp, A. Yılmazlar, O. Kutlay APERT SENDROMLU YETİŞKİN OLGUDA ZOR ENTUBASYON . (Olgu Sunumu) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 21-24 Kasım 2013 Antalya

 

Z. Akoğul, A. Kaya, H. Oğuzalp, A. Yılmazlar, O. Kutlay ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA ANİ RİTİM BOZUKLUĞU (Olgu Sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 21-24 Kasım 2013 Antalya

 

H. Oğuzalp, B. Nazlı, A. Kaya, Z. Akoğul, A. Yılmazlar, O.Kutlay  PFAPA Sendrom’unda Anestezi Yaklaşımı (Olgu Sunumu) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 21-24 Kasım 2013 Antalya

H. Oğuzalp, B. Nazlı, A. Kaya, Z. Akoğul, A. Yılmazlar, O.Kutlay MULTİ TRAVMALI HASTADA GELİŞEN TRAKEAL STENOZ  (Olgu Sunumu) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 21-24 Kasım 2013 Antalya

 

H Oguzalp, Z. Akoğul, A Kaya, A Yılmazlar, O Altun. Sezaryen sonrası görülen anestezi kabakulağı. (Olgu Sunumu) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 25-29 Ekim 2014, Ankara

 

A Kaya, Z. Akoğul, H Oguzalp, A Yılmazlar, O Kutlay. Hasta kontrollü analjezi uygulamalarında bağlantı hataları. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 25-29 Ekim 2014, Ankara

 

 

Ö Sagır, HF Demir, T. Meliköylü, N Balkaya, A Yılmazlar. Wegener granülamatozlu bir olguda kontrollü hipotansiyona direnç.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 25-29 Ekim 2014, Ankara

 

H Oğuzalp, A Kaya, Z. Akoğul, G Kaynak, A Yılmazlar, O Kutlay. Sezaryen olgularında spinal iğne ucu deformitesi ve postspinal baş ağrısı ilişkisinin incelenmesi “ Scanning stereomikroskobi çalışması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 25-29 Ekim 2014, Ankara

 

B Onbaşı, B Özcan, B Yavaşcaoğlu, A Yılmazlar, B Demirağ, Anterior cruciate ligament onarımı cerrahisi sonrası analjezide etkin intraartiküler levobupivakain konsantrasyonunun araştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 25-29 Ekim 2014, Ankara

 

Z Akoğul, A Kaya, H Oguzalp, A Yılmazlar, ÖF Bilgen. Bir artroplasti olgusunda hasta kontrollü analjezi uygulamasında bağlantı hatası.25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim- 1 Kasım 2015, Antalya

 

 

H oğuzalp, A Yılmazlar, Z Akoğul, A Kaya, ÖF Bilgen. Artroplasti olgularımızda epidural hasta kontrollü analjezi sorunları 25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim- 1 Kasım 2015,

 

 

A Yıldırım, A Yılmazlar, ÖF Bilgen, D Torlak, H Hakyemez, D Gül, Yoğun Bakımlarda yalın yöntemlerle tasarruf. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 4-7 Kasım 2015, Ankara.

 

Z Akoğul, A. Kaya, H Oguzalp, A Yılmazlar. AntalyaSuspansiyon laringoskopi yapılacak olguda entubasyon sırasında polip aspirasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 2- 6 Aralık, 2015, Antalya

 

S Acı, Z Akoğul, H Oğuzalp, A Kaya, HŞ Yazar, G Öktem, B Fidan, K Kocak, A Yılmazlar. Spinal Anestezi hazırlığında “Shadow board “ kullanuımının yararı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi 26-30 Ekim 2016, İstanbul ((En iyi poster yaroışmasında ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ almiştır)