Yaptığı Tez Danışmanlıkları

  • Kalça protezi uygulanacak hastalarda normotansif ve hipotansif anestezi uygulamalarının karşılaştırılması ( 2003)

                   

  • Aksiller blok uygulanan hastalarda nörostimulatörün iki farklı teknikle kullanılışın karşılaştırılması (2004)

 

  • Total diz artroplastisi sonrası intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi tekniklerinin ameliyat sonrası ağrı ve diz rehabilitasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması.(2009)

              

  • Anestezi Uygulamasında Hasta Memnuniyet Düzeyini Nasıl Yükseltebiliriz?(2009)

 

  • Aksiller yaklaşımla brakial pleksus bloklarında sedasyon amaçlı kullanılan midazolamın bolus ve infüzyon dozlarının karşılaştırılması.(2009)

 

  • The effect of local anaesthetic on  post-operative pain with wound instillation via a catheter for paediatric orthopaedic extremity surgery.(2011)